Våra tjänster

Våra tjänster situationsanpassas utifrån kundens behov och önskemål.

Coaching

Coachande samtal 1:1 genomförs enligt ICF:s kärnkompetenser, etiska riktlinjer samt individuellt avtal om coachtillfällen och mål med coachingen.

Coachmöten genomförs:
60 minuter via telefon/skype
60-90 minuters möte på förbestämd plats 
6-10 möten under önskad period 

Enstaka samtal eller längre program anpassas och utformas utifrån förfrågan.

 

Meditation

Meditationsledning för större eller mindre grupper. Program anpassas och utformas utifrån förfrågan.

Mindfulness

Mindfulnessträning, program anpassas och utformas utifrån förfrågan.