Coaching

Vad gör en coach?

Coachingen utgår ifrån vad just du behöver hjälp med.

Coachen identifierar ditt nuläge, tydliggör din önskade målbild och skapar tillsammans med dig möjligheter för dig att nå önskat läge.

Coachen använder frågor som hjälper dig sätta mål och hitta dina egna svar på vad du behöver för att nå ditt mål. Coachen kan även hjälpa dig att hitta lösningar på ett problem. 

Coachen medvetandegör dina önskemål där du genom ökad insikt också får tillgång till din inre drivkraft som hjälper dig nå såväl yrkesmässiga som privata mål.

Kvalitetssäkrad coaching

I Sverige och Globalt finns flera utbildningsinstitut som är ackrediterade av ICF  International Coach Federation vilket innebär att utbildade coacher förbundit sig att följa ICF:s regler för professionell coaching.  

När du väljer en certifierad ICF coach kan du vara trygg i att coachen arbetar i enlighet med ICF:s definierade kärnkompetenser för coaching. I kärnkompetenserna ingår att lyssna aktivt, ställa kraftfulla frågor, utforma handlingar, planera och sätta mål.

Coachingens principer

Coaching är frivilligt

Professionell coaching följer en interaktiv process som hjälper individen eller organisationen att nå önskade extraordinära resultat. Professionella coacher arbetar i partnerskap med klienten utifrån det område där klient vill nå framgång.
Coachområden
Coachområdet kan handla om privata såväl som arbetsmässiga angelägenheter, några exempel kan vara eget ledarskap, hälsa och relationer.

Nytta
Klienten kommer kunna sätta mål, fokusera på det som behöver göras, ta beslut och använda sin "naturliga" styrka.

Coachen

ansvarar för processen genom att ta klienten med på "en resa" från nuläge till slutmål,

skapar möjligheter för klienten att få egna insikter att kunna komma vidare mot sitt mål,

ger hjälp till självhjälp.

Klienten

äger alltid problemet och lösningen till 100%,

utför överenskomna uppgifter och åtgärder under processen

Resultat

Genom coaching får du fokus på uppgiften och snabbare resultat.

Varför ens tänka på alternativet?

Skapa utifrån dina förutsättningar och bli en vinnare i ditt liv!
 

Som du sår får du skörda Som du sår får du skörda

Coaching hjälper dig nå dit du vill

 

Där vi lägger vår kraft sker utvecklingen.

Det vi skapar är också det resultat vi får.

Fråga dig själv:

Vem vill DU vara om DU får bestämma?
Hur väl stämmer det med din nuvarande situation?

Vad är viktigt för dig och hur vill du ha det om du får välja?

Är det dags för dig att få det liv som du alltid drömt om?

Är du beredd att lägga energi på det NU eller hur länge kan du vänta?

Vill du veta mer?

Har du bestämt dig för en investering i dig själv?

Vill du bli coachad? kontakta KraftSkaparen  

Frågor? Synpunkter? Boka coaching? Välkommen att höra av dig.